Rob Oudkerk, serietaxatiefoutenmaker

Rob Oudkerk
Rob Oudkerk flirt met het idee om burgemeester te worden van Amsterdam. Hij zal na de eerste ronde meteen er uit liggen, eenvoudigweg omdat hij in Amsterdam bewezen heeft ongeschikt te zijn door een taxatiefout te maken. Daar gaat de job van burgemeester over: geen taxatiefouten maken.

De tragiek van Rob Oudkerk is niet dat hij iets strafbaars heeft gedaan, of misbruik heeft gemaakt van zijn positie als wethouder, maar dat hij om indruk te maken op Heleen van Rooijen loslippig werd.

Dom, dom, dom. Heleen van Rooijen is een sexy vrouw en gezien Rob ontboezemingen, wilde hij vast iets meer van haar. Zij reageerde zoals een journalist reageert op een scoop en misschien zoals een vrouw die de avances van zo'n man niet waardeert. Ik heb altijd het gevoel gehad dat zij publiceerde omdat zij verscheurd raakte tussen het in haar gestelde vertrouwen, de teleurstelling over zijn gedrag en de kansen die zich voordeden om te scoren. Oudkerk werd gewoon, plat gezegd, verraden, de rest wat er gezegd is in deze affaire is het goedpraten van dit verraad.

Het natrappen van Oudkerk is binnen de lijn der verwachting: veel vrouwen voelden zich verraden door hem, dus uit die hoek is alle commotie logisch. Rob Oudkerk presenteerde zich altijd als de technocraat met een hart, maar toen het ertoe deed reageerde hij niet met zijn hart. Eigenlijk doet hij dat nu weer: hij is verbolgen omdat hij heeft moeten aftreden voor een privé-kwestie terwijl hij vakinhoudelijk niets fout deed. Alleen hij zit in de verkeerde business en bij de verkeerde partij daarvoor. Het is even onlogisch als de katholieke maffiabaas of de religieuze terrorist. Een katholiek houdt zich aan de 10 geboden, heeft compassie, enzovoort en waarschijnlijk veel minder dan 1% gaat in de fout, zo ook met moslims. De socialisten zullen niet beter zijn en met de circa 5000 PvdA-bestuurders zullen waarschijnlijk rond de 50 Rob-Oudkerkjes rondlopen.

Wat Rob Oudkerk zelf niet inziet is dat hij in Amsterdam en bij de PvdA gewoon uitgerangeerd is: bij een andere stad en voor een andere partij zou het best wel moeten kunnen. Zijn probleem is dat hij taxatiefout, op taxatiefout blijft maken. Als hij zich echt zou willen rehabiliteren dan zal hij heel diep moeten gaan, maar zelfs dan zal hij het vertrouwen niet krijgen van de bevolking van Amsterdam, want zij voelen zich terecht verraden. En vertrouwen krijg je niet zomaar: regentenpartij of niet.

Voor de rest is alle Rob Oudkerk "bashing" onterecht. Hij heeft geen misbruik gemaakt van zijn functie, daar zou alleen sprake van zijn als hij probeerde gratis diensten te krijgen. Hij is zeker genoeg gestraft want hij moest aftreden en voor vele jaren is hij persona non grata. Ik denk dat hij elders beslist aan de slag kan, maar zolang hij zich blijft afficheren als een PvdA-er en iets in Amsterdam wil, dan is hij
[ ] Geschikt
[x] ONGESCHIKT