Waarom een stadspartij?

Omdat landelijke partijen draaien om maatschappelijke belangen, luister eens naar hun namen christelijk ..., democratisch ..., socialistisch ..., groen ..., enz.

Stadspartij Nijmegen NU! draait om het belang van de stad. Nijmegen is een stad met een bijzondere geschiedenis, rijke cultuurhistorie, bijzondere ligging, unieke bevolkingssamenstelling, enorme hoogteverschillen en heel veel groen, zo’n speciale stad is gebaat bij speciale aandacht. Van Stadspartij Nijmegen NU! krijgt Nijmegen de aandacht die het verdient.

Maar landelijk partijen hebben toch een beter netwerk?

De landelijke partijen hebben zeker een beter netwerk, maar in de praktijk functioneert dat vooral voor hun eigen carrière.

Zijn jullie een ondernemerspartij?

Wij zijn geen belangenpartij, want de hele stad is ons belang. Ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Het zijn mensen die iedere dag bezig zijn in de stad en weten wat er speelt. Alle Nijmegenaren zijn belangrijk voor de stad en daarom trekken wij niemand voor.

Wat is jullie standpunt over de multiculturele samenleving?

We geloven dat onze stad baat heeft bij pluriformiteit en diversiteit. Niet alleen in de bevolkingssamenstelling, maar op alle gebieden: winkels, diensten, het culturele aanbod enz. Een potentieel aan mensen met verschillende achtergronden maakt je als stad alleen maar sterker.
Voor ons betekent de multiculturele samenleving: “diversiteit verbinden”. Dat bevolkingsgroepen niet langer met de rug naar elkaar toe staan, maar samen bouwen aan een mooier Nijmegen.

Waarom leggen jullie zo'n nadruk op cultuurhistorie?

Cultuurhistorie is iets wat een stad echt uniek maakt en een manier om je stad op de kaart te zetten. Als er een stad is met een rijke en unieke cultuurhistorie, dan is het Nijmegen wel. Daarom vindt Stadspartij Nijmegen NU! het jammer dat je hier helemaal niets van ziet op straat. Dat is ook de reden dat wij hier ons steeds voor zullen inzetten.

De andere partijen houden toch ook van Nijmegen?

We geloven dat de meeste partijen goede bedoelingen hebben, maar vanwege de aard van hun partij blijven zij steken in belangen en elkaar bevechten. Hun dogma’s winnen het steeds weer en dat gaat ten koste van de stad, want daar zou het echt om moeten gaan.

Waarom stemmen op Stadspartij Nijmegen NU!?

Omdat we ervaren zijn, wortels hebben in de stad, van plan zijn in de stad te blijven, geloven in de stad, een betere stad willen, bij duurzaamheid niet alleen denken in termen van groen, maar ook in termen van economische duurzaamheid.
Stadspartij Nijmegen nu heeft meer dan 40 kandidaten welke gepassioneerd zijn over de stad. Ze zijn serieus over de horeca, serieus over mobiliteit, serieus over het milieu, serieus over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), serieus over cultuur, serieus over de cultuurhistorie. Kortom: zij zijn allemaal serieus over onze stad.

Daarom “Wie van Nijmegen houdt, stemt 3 maart op Stadspartij Nijmegen NU!”.